Tên các quốc gia trong tiếng Nhật

By: Jo SOUTH AMERICA Hayashi - 南 ア メ リ カ - Minami Amerika Bồ Đào Nha Nhật Latinh ア ル ゼ ン チ ン グ ル Argentina aruzenchin ア イ ウ Uruguay Uruguay エ ク ア ド ル

Đọc thêm
Quảng cáo