Câu lạc bộ Mokuhyou Shinbun

Nhóm Mokuhyou Shinbun - Nhật Bản, đã tạo ra Câu lạc bộ Mokuhyou Lần. Club Mokuhyou - sử dụng bản vá