Tín dụng: Youtuber - Ý tưởng cực đoan

Youtuber nói "Bolsonaro sẽ mượn 250 bi"

Tờ báo Gazeta do Povo - trình bày một tin tức liên quan đến chủ đề được đề cập bởi Youtuber - Ý tưởng cấp tiến.

Đọc thêm

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản?

Kayabuki no Sato か や ぶ (Kyoto) Miyama là một vùng nông thôn hẻo lánh ở vùng núi tại 30 km về phía bắc của trung tâm

Đọc thêm
Tín dụng: Youtube - SBT - Báo chí.

Jair Bolsonaro có bài phát biểu đầu tiên với ca khúc tổng thống

Nguồn: SBT - Báo chí | YouTube. "Tổng thống Jair Bolsonaro, đã có bài phát biểu đầu tiên với quốc gia Brazil với

Đọc thêm
Quảng cáo