Cổng thông tin báo chí hàng ngày Kết nối Nhật Bản - Phi lợi nhuận, được tạo ra trong năm - 2017, bởi nhóm Mokuhyou Shinbun Nhật Bản, cộng tác viên và tình nguyện viên.

Theo Điều 46, I của Luật 9610 / 98 và Luật số 5.250 của 9 tháng 2 của 1967.

Luật tự do báo chí - Luật 2083 / 53 | Luật số 2.083, của 12 tháng 11 của 1953.

Mục tiêu chính của chúng tôi là phổ biến miễn phí và miễn phí các tin tức quốc gia và quốc tế cho cộng đồng quốc tế Brazil và cho bất kỳ độc giả nào khác, miễn phí, Chúng tôi tin rằng mọi người phải có quyền truy cập thông tin và không chỉ là một tỷ lệ phần trăm phải trả trên thế giới.

Chú ý: Chúng tôi không chấp nhận các bài viết hoặc quảng cáo từ các trang web quảng cáo nội dung người lớn về tình dục, rượu hoặc trái pháp luật.

E-mail: admin@connectionjapan.com | support@connectionjapan.com

Nếu bạn muốn chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ hoặc là một phần của trang web này, vui lòng gửi email cho chúng tôi. Cảm ơn bạn trước.