Đội ngũ cộng tác viên

Cổng thông tin hàng ngày - Kết nối Nhật Bản - Phi lợi nhuận, foi criado no ano – 2017, pelo grupo Mokuhyou Shinbun Japan – 目標 新聞.

Nhà phát triển và quản trị trang web:

Brazil: Leandro Lopes Ferreira Neto.

Quản trị trang web, lập trình viên và nhà xuất bản.

Đào tạo: PHP, SENAC - PA, Nhà phân tích hệ thống.

Nhà báo và biên tập viên thể thao:

Brazil: Oriosvaldo Costa.

Giáo sư võ thuật, nhà báo giàu kinh nghiệm và chuyên mục.

Ông hiện là cộng tác viên chính và nhà báo thể thao của chúng tôi.

Nhà báo và chuyên mục tình nguyện:

Brazil: Jonathan Hirano

Nhà báo - chuyên mục tình nguyện:

Nhật Bản: Angelica Hayassaka.

Chuyên mục tình nguyện:

Brazil: Giáo sư - Alan Nunes Bica *, Giáo sư Nhà nước và Thành phố tại Rio Grande do Sul, với một nền tảng về Lịch sử và chuyên ngành Xã hội học.

Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và phóng viên:

Nhật Bản: Mario Hideaki Hirano.

Người say mê báo chí, nhiếp ảnh và võ thuật "Chưởng môn".

Biên tập và tổng hợp nội dung:

Nhật Bản: Rogério T. Hirano

Kỹ thuật viên máy tính, blogger và một trong những người tổng hợp chính của chúng tôi về nội dung báo chí và năng động.

Nhiếp ảnh gia tương ứng:

Nhật Bản: Xét nghiệm Marcia

Anh ấy làm việc như một nhiếp ảnh gia phóng viên cho trang web của chúng tôi và tên miền phụ Paparazzo Nhật Bản theo địa chỉ sau: paparazzojapan.com

Đồng nghiệp và bạn bè tình nguyện:

Claudia, Rodrigo, Fernanda, Mysterio, Carlos Jo Hayashi, TV Luis Tiết YouTube, ngày | Thiên thần Hayassaka.

Pháp lý - Luật sư: Raphael Guilherme da Silva - OAB / SP Dưới số 316.914.

CNPJ - 28.872.542 / 0001-73 - Brazil.

Phù hợp với với Điều 46, tôi Luật 9610 / 98 e Luật # 5.250 của 9 tháng 2 1967.
Tự do luật báo chí - Luật 2083 / 53 | Luật # 2.083, 12 tháng 11 1953.