Chính sách xác minh sự kiện

Tin tức và ý kiến ​​là những thứ khác nhau. Và tin tức cần bằng chứng để thuộc về thể loại này. Mokuhyou Shinbun -, tin vào điều này và, vì lý do đó, kiểm tra HÔM NAY thông tin công khai cả trên trang web và trên các trang của nó trên mạng xã hội và các phương tiện khác.

Cờ của chúng tôi sử dụng các nguyên tắc của Kiểm tra thực tế quốc tế Mạng, một hiệp hội quốc tế của kiểm tra thực tế.

Những nguyên tắc này dựa trên các cam kết từ năm lĩnh vực:

Không cộng tác và vô tư.
Tính minh bạch của các nguồn.
Tổ chức minh bạch.
Tính minh bạch của phương pháp luận.
Chính sách điều chỉnh cởi mở và trung thực.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể liên hệ với nhóm kiểm tra của chúng tôi qua email: [Email protected]

Chúng tôi luôn luôn theo ý của bạn.